Tcl/Tk


This is czech wiki to Tc/Tk. Global wiki is http://wiki.tcl.tk/.

Programovací jazyk, interpretovaný.

Tcl/Tk - České zdroje informací o Tcl/Tk.

Příručky k jazyku a knihovnám (anglicky).

Doporučuji vám vývojové prostředí XOTclIde.