Tcl/Tk - České zdroje informací

Stručný úvod od začátku až po ukázky jednoduchých aplikací (Hello World je tam taky). http://www.ms.mff.cuni.cz/~kolod1am/big/projects/tcltk/tcltk.html