UBUNTU: Podržení unison ve staré verzi

Protokol programu unison není zpětně kompatibilní. Pro podržení balíčku v púvodní verzi 2.13 dejte do souboru /etc/apt/preferences:

Package: unison
Pin: version 2.13*
Pin-Priority: 1001

Package: unison-gtk
Pin: version 2.13*
Pin-Priority: 1001

Verzi 2.13 je možné instalovat i paralelně ze samostatněho baliku (zkoušeno na Karmic,lucid) z adresy http://packages.ubuntu.com/intrepid/i386/unison2.13.16-gtk/download