UBUNTU: Možnosti CPU

cat /proc/cpuinfo
  • lm - 64bit
  • pae - para-virtualizace
  • vmx|svm - virtualizace

Zjištění počtu procesorů:

grep "physical id" /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l

Zjištění počtu jader:

grep "physical id" /proc/cpuinfo | wc -l

Zjištění informací o jádrech:

grep -E "cores|core id|physical id" /proc/cpuinfo

Zjištění nainstalovaného systému a verze

lsb_release -a

Zjištění nainstalované architektury

dpkg-architecture