XOTcl


Vynikající objektové rozšíření pro Tcl.

Domovská stránka http://www.xotcl.org/

Vlastnosti:

  • rychlé
  • malé
  • dynamické - vše lze měnit za chodu
  • dá se natáhnout jako package
  • vícenásobná dědičnost
  • mixiny
  • filtry
  • pojmenované parametry (novinka nestabilní verze 1.3.1)

'Pozor': Verze 1.3.0-1.3.1 obsahuje experimentální úpravu chování namespace. Je dost nekompatibilní.

Na těchto objektech je postaveno vývojové prostředí XOTclIde.